Czy fotoradary są zagrożeniem?

Temat: Charakterystyka i przeznaczenie ZK w Polsce
...ZK Garbalin 800 półotwarty, dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałem: •terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu •dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy ZK Gdańsk-Przeróbka półotwarty i otwarty dla młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem: •terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu ZK Gębarzewo 419 zamknięty, przeznaczony dla dorosłych odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych, z oddziałem: •półotwartym •aresztem śledczym ZK Głogów 320 półotwarty dla dorosłych recydywistów ZK Głubczyce zamknięty dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami: •areszt śledczy •zamknięty dla młodocianych •półotwarty dla odbywających karę po raz...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=32875Temat: Gnieźnieńska kolejka atrakcją turystyczną Gniezna
Plus zagadka z cyklu "zgadnij gdzie zrobilem to zdjecie" To bodajże stacja przy ZK Gębarzewo poznaję po numerze heksametrycznym na słupie i osobliwym widoku zrembowych żurawi
Źródło: w1a3ww.forum.gniezno.com.pl/viewtopic.php?t=1602