Czy fotoradary są zagrożeniem?

Temat: Ruch Chorzów - Polonia Warszawa
Nie chodzi o to zeby mieszac do tego Mniejszosc Niemiecka, ale o to zeby miec podstawy prawne..." Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku zawiera zapis: 1. Rzeczypospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju !własnego języka! , zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury." A tak to ci powiedza zrob napis "Górny Śląsk" a nie "Oberschlesien" i juz!
Źródło: niebiescy.pl/forum/viewtopic.php?t=15807Temat: Dziedziczenie prawa do herbu
...Tymczasem w 2008 w Rocznikach PTH ukazał się artykuł Sławomira Górzyńskiego ("Tytuły w dawnej Rzeczpospolitej i obecnie - praktyka i prawo"), w którym czytamy, że w istocie w Konstytucji Marcowej z 1921 mamy zapis o tym, że "Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również herbów itd", ale później ów zapis nie został powtórzony w kolejnych konstytucjach. Tak więc i obecnie obowiązująca Konstytucja z 2 kwietnia 1997 nie zawiera już tego artykułu, ani żadnego podobnego, porównywalnego w treści z tym z 1921 r. Problem więc wydaje się pozornie taki, że z braku zapisu obecnie nie wiadomo, czy Polska uznaje czy też nie uznaje "herbów rodowych". Górzyński przyjmuje, że jednak Polska te herby uznaje. Donosi bowiem o tym pośrednio artykuł 64 tejże Konstytucji w rozdziale dotyczącym "prawom kulturalnym"...
Źródło: wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?t=2564


Temat: Wirtualne biura w Częstochowie www.wirtualne-biura.eu
Prawo o stowarzyszeniach obowiązujące w Polsce Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., która w artykule dwunastym stanowi, iż ‟Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r....
Źródło: clubman.pl/forum/viewtopic.php?t=369