Czy fotoradary są zagrożeniem?

Temat: LEFEBRYŚCI - od nowa, bo stare wcięło
...nie stanowi. Wyjaśniła to soborowa komisja doktrynalna, jej nota podana jest we wprowadzeniu do synopsy dokumentów soborowych wydanej po polsku w 1970r. A do użycia "Amen" na zakończenie ma prawo każdy katolik. Mam na myśli: Konstytucja o liturgii świętej "SACROSANCTUM CONCILIUM" Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM" Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "DEI VERBUM" Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "GAUDIUM ET SPES" Ponad to niektóre dokumenty są sprzeczne z Tym co mówi Tradycja: Na temat kluczowego tekstu soborowego Gaudium et spes kard. Ratzinger stwierdził, iż jest to anty-Syllabus: „Stawiając ogólną diagnozę tego tekstu [Gaudium et spes] można powiedzieć, że jest to (razem z tekstami o wolności religijnej i o religiach świata) rewizja Syllabusa...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=3286Temat: O cmentarzach w Arch.Poznanskiej co kazdy wiedziec powinien
...parafii będącej właścicielem cmentarza. Nie powinna ona jednak przekraczać pięciokrotności sumy pokładnego dla grobu ziemnego na danym cmentarzu. Prolongata użytkowania grobowca powinna być dokonana po 99 latach od jego powstania. Jej wysokość jest równa aktualnej opłacie za miejsce na grobowiec. 64. Koszt ekshumacji skalkulowany jest indywidualnie dla każdego cmentarza przez jego zarząd. Wybór dokumentów: GS Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, W: Sobór Watykański II Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968 KKK Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallottinum Poznań 1994 KL Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 1968. Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o...
Źródło: wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?t=3031