Czy fotoradary są zagrożeniem?

Temat: wybór gimnazjum - bunt, dorastanie, wiara
...postępy są zauważane. Rodzic nabiera zaufania do szkoły - stopień nie jest tylko stopniem, rodzic jest traktowany poważnie, a nie jak ignorant, któremu nie warto nawet tłumaczyć, co z wiedzą jego dziecka nie tak, bo i tak nie zrozumie :( To się zdarza nawet w bardzo dobrych szkołach :( w katolickich też :( 2. Warto zapytać rodziców, jak dużo dzieci bierze jakieś korepetycje. Jeżeli one się posiłkuja specjalistami z zewnątrz, oznacza to, że komunikacja nauczyciel - uczeń - dom "leży". Nauczyciel też nie ma sygnałów o efektach sWOJEJ pracy i nie moze korygować błędów. 3. Warto obejrzeć czy popytac się o choćby naważniejszych nauczycieli - od tych przedmiotów, które Twojego syna bardziej interesują i oczywiście religii - czy nie są oni frustratami z kompleksami, które wyładowują na dzieciach - to się wszędzie zdarza. Gimnazjaliści nie mają jeszcze...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16182,74377153,74377153,wybor_gimnazjum_bunt_dorastanie_wiara.html